Akumulatorownie - instalacje wentylacji

Instalacja wentylacji mechanicznej stanowisk ładowania baterii, akumulatorowni

Celem wprowadzenia do hal produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych pomieszczeń wentylacji stanowisk ładowania akumulatorów jest przede wszystkim spełnienie wymagań określonych stosownymi przepisami dla tego rodzaju obiektów, wobec wydzielania się oparów kwasu oraz wolnego wodoru.

Podstawą do oszacowania zakresu prac jest prawidłowe obliczenie ilości wodoru wydzielanego w czasie ładowania akumulatorów oraz niezbędnej ilości powietrza do usunięcia z ładowni, aby proces przebiegał bezpiecznie. Wymagania dotyczące wentylacji muszą być spełnione niezależnie od ilości posiadanych wózków widłowych.

W przypadku ładowni będących osobnym, zamykanym obiektem wystarcza niekiedy wymieniać powietrze w całym pomieszczeniu. Zwykle jednak jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest bezpośrednia wentylacja stanowisk ładowania baterii. Każda akumulatorownia jest inna, przykłady poniżej oraz w zakładce Realizacje akumulatorowni.