Kalkulator wodoru - detekcja wodoru

Kalkulator wodoru

Ładownie akumulatorów klasyfikuje się do pomieszczeń stwarzających zwiększone zagrożenie pożarowe. W trakcie ładowania ze wszystkich ogniw i baterii wtórnych zawierających wodne roztwory elektrolitów wydzielane są gazy. Jest to wynik elektrolizy wody pod wpływem prądu ładowania. Wytwarzany jest wodór i tlen, zgodnie z prawem Faradaya.

W przypadku wydzielania tych gazów do otoczenia (hala, magazyn) istnieje możliwość powstania mieszanki wybuchowej, gdy objętościowe stężenie wodoru w powietrzu przekroczy wartość 4%. Wodór bardzo szybko przemieszcza się w górę i szczególnie niebezpieczne jest jego zaleganie we wnękach, niszach wynikających z konstrukcji stropu, dachu. Dlatego bardzo ważnym elementem wyposażenia naszych ładowni jest system detekcji wodoru.

Parametry wodoru związane z oceną zagrożenia wybuchem:

  • bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza 14,7 razy
  • z tlenem i powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe
  • DGW 3,4 g/m3 (dolna granica wybuchowości)
  • GGW 63 g/m3 (górna granica wybuchowości)

Pomiary gazowania baterii są trudne, a publikacje na ten temat nieliczne. Ilość wydzielonych gazów zależy m.in. od wielkości i wieku akumulatora, stopnia zanieczyszczenia i temperatury elektrolitu. Poniższy kalkulator wodoru został przygotowany na podstawie normy EN 50273-3 (Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych. Część 3 – baterie trakcyjne.) Można sprawdzić ile wodoru generują do najbliższego otoczenia baterie wózków widłowych lub np. samochodów osobowych.

Przykład obliczeń – jedna bateria o napięciu 48V i pojemności 620Ah wózka magazynowego wysokiego składowania typu Reach Track ładowana prostownikiem o prądzie znamionowym 120A może uwolnić do otoczenia ponad 0,3 m3 wodoru w ciągu jednej godziny.