Akumulatorownie - instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna oraz sterowania wentylacją i detekcją wodoru w akumulatorowni

Lektura norm i rozporządzeń istotnych z punktu widzenia bezpiecznej pracy akumulatorowni prowadzi do oczywistego wniosku, że najważniejszym czynnikiem pozwalającym ograniczyć zagrożenie wybuchem jest właściwie zaprojektowany, zasilany i sterowany system wentylacji stanowisk ładowania baterii. Działający w trakcie procesu ładowania i po jego zakończeniu.

Po wyłączeniu urządzeń do ładowania baterii wydzielanie się gazów z ogniw ustaje stopniowo mniej więcej w ciągu godziny. Po upływie tego czasu niezbędne jest w dalszym ciągu zachowanie środków ostrożności, gdyż istnieje niebezpieczeństwo nagłego uwolnienia uwięzionego w ogniwach gazu np. w wyniku poruszania akumulatora w trakcie jego ponownego instalowania w pojeździe.

Wodór bardzo szybko przemieszcza się w górę i szczególnie niebezpieczne jest jego zaleganie we wnękach, niszach wynikających z konstrukcji stropu lub dachu akumulatorowni. O ilości wymagań do spełnienia na ładowniach świadczą rozmiary rozdzielnic, przykłady poniżej oraz w zakładce Realizacje.