Przykłady realizacji akumulatorowni - ładownia okapowa

Ładownia okapowa (baterie i wózki widłowe) - realizacje akumulatorowni

Ta realizacja akumulatorowni powstała w ramach wypełniania zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Miejsce na ładownię zostało wydzielone w porozumieniu z Inwestorem z powierzchni hali produkcyjnej wewnątrz dużego obiektu. Z braku innej możliwości czyste powietrze z zewnątrz zostało doprowadzone na ładownię wentylatorem nadmuchowym z dachu i rozprowadzone wzdłuż stanowisk ładowania. Na dachu zainstalowano również przeciwwybuchowy wentylator wyciągowy.

Zaprojektowano ładownię otwartą w postaci czterech okapów spiętych kolektorem wentylacji i zabudowanych wewnątrz nośnej konstrukcji stalowej. Każdy okap wyposażony w regulowaną przepustnicę powietrza dedykowano do ładowania jednej baterii 24V/375Ah bez ich wyjmowania z wózków ERC-12. Prostowniki o znamionowym prądzie ładowania 70A stanęły na osobnych konstrukcjach z tyłu stanowisk ładowania, na wysokości wygodnej dla operatora. Łączna długość czterech stanowisk ładowania wyniosła 5250 mm.

Poniższe zdjęcia ilustrują montaż ładowni otwartej na terenie magazynu wysokiego składowania. Zgodnie z życzeniem Inwestora, dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa na ładowni, zainstalowano dwa wentylatory przeciwwybuchowe pracujące naprzemiennie z automatyczną zmianą co 24 godziny. Z uwagi na wiatę załadunkową wentylatory znalazły się wysoko nad stanowiskami ładowania.

Przygotowano stanowiska ładowania z okapami zbiorczymi do dowolnego wykorzystania przez operatorów. W projekcie uwzględniono ładowanie baterii w dwóch rozmiarach z wymianą boczną umieszczanych na dwu- i trzykomorowych łożach rolkowych oraz baterii z wymianą górną ładowanych na stalowych podstawach bez rolek. Prostowniki zostały umieszczone na stojakach tuż za bateriami, w zasięgu ręki operatora. Całość wyposażona w odpowiednie bariery i odboje zajęła powierzchnię o długości 8000 mm.