AKUMULATOROWNIE – projekty i realizacje

Ładownia modułowa (baterie z wymianą boczną i górną) – przykładowa realizacja akumulatorowni

Nasze zadanie polegało na przygotowaniu 73 szt. stanowisk ładowania baterii trakcyjnych 24V/465Ah oraz 48V/620Ah z wymianą boczną oraz górną. Z uwagi na rodzaj wymiany oraz rozmiary akumulatorowni zaprojektowaliśmy ładownię modułową składającą się z trzech sekcji z osobną, niezależną wentylacją i sterowaniem procesem ładowania baterii w każdej sekcji. Do przewiezienia całego wyposażenia ładowni na miejsce montażu były potrzebne trzy samochody ciężarowe.

W porozumieniu z Inwestorem miejsce na stanowiska ładowania baterii wyznaczono wzdłuż zewnętrznej ściany magazynu wysokiego składowania. Powstała akumulatorownia otwarta składająca się łącznie z ośmiu modułów. Wielokomorowe, rolkowe podstawy baterii zostały zabezpieczone przed przesuwaniem podczas wymiany stalowymi odbojami kotwionymi do podłoża wewnątrz modułów.

Okap każdego modułu został wyposażony w przepustnice do regulacji i wyrównania przepływów powietrza. Do wentylacji każdej sekcji zastosowano przeciwwybuchowe wentylatory kanałowe zabudowane na konstrukcji modułów. Wylot oparów z każdej sekcji skierowano przez ścianę zewnętrzną magazynu, uszczelniono i osłonięto. Skuteczność wentylacji kontroluje system detekcji wodoru z czujnikami umieszczonymi nad stanowiskami ładowania.

Boki oraz przednie stopki modułów zostały osłonięte malowanymi na żółto w czarne pasy stalowymi barierami i odbojami, co zabezpiecza konstrukcję przed uszkodzeniem podczas wymiany baterii w wózkach. Prostowniki zostały umieszczone na konstrukcji modułów na wysokości wzroku operatora a zwinięte przewody w zasięgu ręki, na krawędzi okapów. Gotowa instalacja prezentuje się jak na zdjęciach poniżej. Ergonomia i bezpieczeństwo – polecamy...!