Formatowanie ogniw - realizacje akumulatorowni

Formatowanie ogniw (fabryka baterii trakcyjnych) - przykładowe realizacje akumulatorowni

Podczas formatowania ogniw wykorzystywanych do budowy baterii trakcyjnych wydzielają się znacznie większe ilości gazów niż podczas eksploatacyjnego ładowania baterii wózków widłowych. Przy ścisłej współpracy z producentem baterii zaprojektowano w osobnym pomieszczeniu ładownię zamkniętą wyposażoną w stanowiskową instalację wentylacji. Wszystkie wentylatory zabudowano na ocynkowanych podstawach i umieszczono na dachu nad stanowiskami formatowania ogniw.

Odprowadzanie gazów z akumulatorowni zrealizowano w pięciu osobnych instalacjach, każdą wyposażono w wywiewny wentylator przeciwwybuchowy. Dostawę czystego powietrza z zewnątrz zapewniono przy pomocy trzech wentylatorów nawiewnych oraz czerpni ściennych. Z uwagi na bardzo duże gazowanie ogniw zaprojektowano okapy zbiorcze o większej niż zwykle objętości. Każdy okap wyposażono w przepustnicę do regulacji przepływów powietrza. Całą instalację wentylacji, okapy i kolektory zbiorcze, wykonano z blachy kwasoodpornej.

Łącznie w ramach realizacji akumulatorowni zainstalowano czternaście okapów, całkowita długość stanowisk formatowania ogniw wyniosła ponad 28 m. Pomieszczenie wyposażono w system detekcji wodoru, wyłącznik przeciwpożarowy i inne niezbędne elementy BHP. Prostowniki o znamionowych prądach 50, 100, 150 A zostały umieszczone na zewnętrznej rampie, za ścianą ładowni. Kwasoodporna posadzka została przygotowana przez Inwestora przed rozpoczęciem montażu instalacji.