AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Servisní vozík trakčních baterií

Servisní vozík může být dobrým doplněním vybavení Vaší nabíjecí stanice. Slouží přede vším pro rychlé a snadné doplňování destilované vody v bateriích. Pro tento účel připojte hadici s rychlospojkou do systému doplňování vody v baterii. Následně zapněte čerpadlo ponořené v nádrží o objemu 30 l pomocí přepínače na přední desce vozíku. Když se indikátor průtoku zastaví, čerpadlo vypněte.

Čerpadlo je napájeno 12V baterií, která je součástí vybavení vozíku. Nízké nabití akumulátoru je signalizované rozsvícením diody na čelní desce vozíku. Pro nabití akumulátoru připojte vestavěnou nabíječku akumulátoru do sítě ~230V pomocí kabelu umístěného pod kapotou vozíku. Zásuvka nabíječky se nachází na čelní desce vozíku.

Proč se vyplatí používat takovýto vozík?

  • umožňuje cyklické provádění operací ve všech bateriích jednoho dne, dle časového plánu prohlídek
  • snižuje čas potřebný k doplňování vody, z minut (gravitační nádrž) na sekundy (nádrž s čerpadlem)
  • usnadňuje provedení servisu - snazší příjezd vozíku k baterií než v případě těžké baterie pod gravitační nádraží
  • šetří čas obsluhy, vodu lze doplňovat v baterii umístěné na nabíjecí stanici