AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Nabíjecí stanoviště pro nabíjení trakčních baterií

Požadavky, jež jsou kladeny na nabíjecí stanice trakčních baterií musí být splněny bez ohledu na počet baterií. Vycházíme vstříc k potřebám uživatelů jednoho nebo několika vysokozdvižných vozíků, a tak nabízíme dodávku komplexní stanoviště k nabíjení akumulátorů vybavené všemi nezbytnými prvky. Samonosná konstrukce stanoviště zahrnuje následující vybavení:

Podrobnosti provedení, tj. počet a typ napájecích zásuvek, usměrňovače, potřebný výkon ventilátoru, plošiny baterií, apod. se určují v závislosti na individuálních potřebách. Možné provedení nabíjecího stanoviště na fotografiích vlevo o rozměrech 2200x1000 mm slouží k nabíjení tří baterií 48V/500Ah uložených na příhradovině vybavené vanou zabraňující úniku elektrolytu. Na fotografiích vpravo probíhá nabíjecí proces dvou baterií 48V/750 Ah se základem Still. Celková plocha stanoviště činí 2000x1100 mm. Komplexní modulární konstrukce - doporučujeme!