AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Realizace

Bezpečná a moderní stanice v 5 krocích...!

Než přijde na montáž a zprovoznění stanice je nutné věnovat se podrobně informacím týkajícím se stavu stávajícího vybavení nabíjecích stanic, počtu baterií, usměrňovačů, plánovaného vývoje počtu vozíku v budoucnu apod. První etapu proto lze označit za analýzu situace a zpracování společně s investorem podrobností týkající se cílového stavu řešení stanice.

Na základě získaných informací a po dohodě s investorem vzniká projektová dokumentace nabíjecí stanice. Provedení nezbytných výpočtů, výkresů a kladné stanovisko týkající se protipožární ochrany potvrzující, že navrhovaná technická řešení eliminují zónu s nebezpečím výbuchu uzavírají druhou etapu prací.

Vybaveni nabíjecích stanic, vedle řady dalších prvků, by mělo vždy zahrnovat ventilační systém, elektrický systém a ovládání provozu stanice, systém detekce vodíku, nosné konstrukce baterií a usměrňovačů. Třetí etapa je čas potřebný na přípravu všech požadovaných prvků k zahájení a provedení montáže.

Několik příkladů realizace projektů znázorňuje výstavbu zavřených a otevřených akumulátoroven v modulární podobě nebo v podobě konstrukcí se sběrnými okapy. Čtvrtá etapa je montáž vybavení a zprovoznění nabíjecích stanovišť pro trakční baterie na místě dohodnutým s investorem. Po provedení nezbytných opatření a měření je dokumentace doplněna protokolem o provedení práce. Pátá etapa je kompletace a předání investorovi dokumentace nabíjecích stanovišť pro trakční baterie.