AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Modulární nabíjecí stanice (baterie s výměnou z boku)

V tomto případě investor v jedné části závodu plánoval využití 30 vysokozdvižných vozíků vybavených stejnými bateriemi 24V4PzS620. Všechny baterie by měly být nabíjeny usměrňovači stejného typu. Což nám umožnilo navržení a provedení velmi kompaktní modulární stanice vyznačující se velmi estetickým vzhledem. Baterie a usměrňovače stejného druhu se v rámci jedné stanice vyskytují pouze zřídka.

Bylo dohodnuto, že jednotlivá stanoviště s bateriemi budou umístěna v neuzavíratelné místnosti sousedící s větší výrobní halou. Protivýbušný ventilátor byl instalován na vysoké střeše a následně propojen vertikálním kolektorem se vzduchoinstalací stanice. K provedení těchto prací byla využita nůžková pracovní plošina. Průchody kolektoru stěnou a střechou byly utěsněny a zajištěny kryty.

Vzniklá otevřená nabíjecí stanice, jíž tvoří dohromady šest modulů propojených společnou vzduchoinstalací. V každém modulu bylo navrženo pět komor s uloženými a pozinkovanými válečky na baterie s výměnou bokem. Každá komora obsahuje pozinkovanou výklopnou blokádu zajišťující baterii před vysunutím. Nad komorami baterií byl navržen prostor pro usměrňovače HF 24V/120A a kabelové úchytky.

Na přání investora výměna baterií v rámci nabíjecí stanice probíhá prostřednictvím speciálního dvoukomorového vozíku s hydraulickou vertikální regulací válečků. Baterie vysokozdvižného vozíku je umístěna v jedné z komor servisního vozíku a je následně přemístěna do prázdné komory na nabíjecím stanovišti. Dříve nabitá baterie ve druhé komoře servisního vozíku se umístí ve vysokozdvižném vozíku.