AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Kalkulačka vodíku

Akumulátorovny jsou klasifikovány mezi prostory se zvýšeným ohrožením vzniku požáru. Během procesu nabíjení jsou ze všech sekundárních článků a baterií obsahujících vodné roztoky elektrolytů vylučovány plyny. Jedná se o výsledek elektrolýzy vody pod vlivem nabíjecího proudu. Vytváří se dle Faradayova zákona vodík a kyslík.

V případě úniku těchto plynů do životního prostředí (hala, sklad) existuje možnost vzniku výbušné směsi, kdy objemová koncentrace vodíku ve vzduchu přesahuje hodnotu 4 %. Vodík se velmi rychle pohybuje směrem nahoru, zvláště nebezpečné je jeho zadržení v nikách a výklencích konstrukce stropu a střechy. Proto velmi důležitým prvkem vybavení našich akumulátoroven je systém detekce vodíku.

Parametry vodíku vztahující se k vyhodnocení nebezpečí výbuchu:

  • bezbarvý, bez zápachu, 14,7krát lehčí než vzduch
  • s kyslíkem a vzduchem tvoří výbušnou směs
  • LEL 3,4 g/m3 (dolní mez výbušnosti)
  • HEL 63 g/m3 (horní mez výbušnosti)

Měření plynování baterií je složité, navíc existuje na toto téma jen velmi omezená literatura. Množství uvolněných plynů závisí mj. na velikosti a stáří akumulátoru, stupně znečištění a teploty elektrolytu. Níže uvedená kalkulačka vodíku byla připravena v souladu s normou EN 50273-3 (Bezpečnostní požadavky pro instalaci akumulátorových baterií Část 3 - Trakční baterie.) Můžete zkontrolovat jaké množství vodíku generují do bezprostředního okolí baterie vysokozdvižných vozíků nebo osobních vozidel.

Příklad výpočtu - jedna baterie s napětím 48 V a kapacitou 620 Ah vysokozdvižného vozíku typu Reach Track, nabíjena pomocí usměrňovače s jmenovitým proudem 120 A může uvolnit do okolí 0,3 m3 vodíku během jedné hodiny.