AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Montáž mechanického větrání stanic pro nabíjení akumulátorů

Cílem zavedení větrání do výrobních hal, skladu nebo vymezených prostor akumulátorových stanic je především splnění požadavků stanovených v příslušných ustanoveních pro tento typ objektů a pro uvolňování výparů kyselin a volného vodíku.

Základem pro odhad rozsahu práce je správný výpočet množství vodíku, jenž vznikl v průběhu nabíjení a nutné množství vzduchu k odstranění z prostoru stanice, aby tento proces mohl probíhat v bezpečných podmínkách. Požadavky na větrání musí být splněny bez ohledu na počet vysokozdvižných vozíků.

V případě, že je stanice samostatný a uzamykatelný objekt, často postačí pouze výměna vzduchu v celé místnosti. Obvykle je jediným bezpečným řešením přímé větrání stanovišť pro nabíjení baterií. Každá akumulátorovna je jiná, příklady uvádíme níže a také v záložce Realizace.