AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Elektroinstalace a ovládání větrání a detekce vodíku

Seznámení se s obsahem norem a nařízení týkajících se bezpečného provozu akumulátorovny vede k jednomu závěru - nejdůležitějším faktorem umožňujícím omezení ohrožení výbuchem je správně navržený, napájený a provozovaný systém větrání jednotlivých nabíjecích stanic. Systém musí fungovat během procesu nabíjení a také po jeho ukončení.

Po vypnutí nabíjecích přístrojů uvolňování plynů z článků postupně klesá zhruba během jedné hodiny. Po uplynutí této doby je nadále nezbytné zachování bezpečnostních opatření, jelikož existuje nebezpečí náhlého uvolnění plynu zachyceného v článcích, např. v důsledku pohybu baterie během její opětovné montáži ve vozidle.

Vodík se velmi rychle pohybuje směrem nahoru, zvláště nebezpečné je jeho zadržení v nikách a výklencích konstrukce stropu a střechy akumulátorovny. O počtu nutných požadavků k splnění týkajících se akumulátoroven svědčí rozměry rozvaděčů. Příklady našich již realizovaných projektů uvádíme níže v záložce Realizace.