AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Formátování článků (továrna trakčních baterií)

Během procesu formátování článků využívaných ve výrobním procesu trakčních baterií vzniká znatelně větší množství plynů než během provozního nabíjení baterií vysokozdvižných vozíků. V úzké spolupráci s výrobce baterií ve zvláštní místnosti byla navržená uzavřená nabíjecí stanice vybavena mechanickým větráním stanovišť. Všechny ventilátory byly instalovány na pozinkovaných plošinách a umístěny na střeše nad stanovišti formátování článků.

Odvádění plynů z nabíjecí stanice je realizováno pěti instalacemi, každá byla vybavena protivýbušným výtlačným ventilátorem. Přísun čistého vzduchu z vnějšku je zajištěn pomocí tří sacích ventilátorů a nástěnných vstupních otvorů. Vzhledem k vysokému plynování článků byly navrženy sběrné okapy s větší než obvyklou kapacitou. Každý okap byl vybaven škrticí vzduchovou klapkou k zajištění možnosti seřízení proudění vzduchu. Celá vzduchoinstalace, okapy a sběrné kolektory byly vyrobeny z kyselinoodolného plechu.

Celkem nainstalováno čtrnáct okapů, celková délka stanovišť formátování článků činí mírně přes 28 m. Místnost byla vybavena detekčním systémem vodíku, protipožárním vypínačem a dalšími nezbytnými elementy BOZP. Usměrňovače s jmenovitými proudy 50, 100, 150 A byly umístěny na vnější rampě, za stěnou nabíjecí stanice. Kyselinoodolná podlaha byla připravena investorem před zahájením montáže.