AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Projektová dokumentace, Projekty akumulátoroven

Během realizace nových akumulátoroven a modernizace stávajících do úrovně platných předpisů, etapu montážních prací vždy předcházejí jednání s investorem a příprava projektové dokumentace. Každá společnost využívá jinou soustavu vysokozdvižných vozíků, usměrňovačů apod., proto je třeba každý projekt řešit individuálně.

Dokumentace zahrnuje mj. výpočty, technické výkresy, měření, protipožární informace a je velmi důležitým prvkem každé akumulátorovny. Jedná se o základní informace pro všechny kontroly Státní úřad inspekce práce, týkající se BOZP a ostatní. Dokumentace námi realizovaných projektů nabíjecích akumulátorových stanic vždy zahrnuje stanovisko nezávislého odborníka v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany potvrzující, že navržena instalace odstraňuje zónu ohrožení výbuchem.

Kromě projektové části naše dokumentace obsahuje také dokumentaci skutečného stavu. Provádíme kontroly mj. mnoha parametrů elektroinstalace, proudění vzduchu ve vzduchoinstalaci pomocí turbínového anemometru s měřením teploty a provádíme nezbytné seřízení pomocí nastavitelných škrticích vzduchových klapek. Níže uvádíme základní části dokumentace, již připravujeme pro každou realizaci stanice.

Projekt instalace mechanického větrání stanic pro nabíjení akumulátorů

 • výpočet požadovaného proudění vzduchu v souladu s normami
 • výpočet průtoku vzduchu v navrhované instalaci
 • technologické schéma a technické výkresy navrhované instalace
 • přehled materiálu hlavních prvků instalace
 • požadavky a doporučení na výkon a montáž
 • odborná způsobilost k výkonu práce projektanta v rozsahu ventilačních instalací
 • nezávislé stanovisko týkající se protipožární ochrany vzhledem k nebezpečí výbuchu na nabíjecích stanicích
 • protokol s měřeními průtoků vzduchu v hotové instalaci

Projekt elektroinstalace a ovládání větrání nabíjecí stanice

 • technický popis instalace a přehled výkonu pro stanici
 • výpočet vnitřního napájecího vedení a kabelů
 • kontrola kabelů v rozsahu zkratových podmínek a poklesu napětí
 • schematický diagram napájení usměrňovačů, ovládání a detekce vodíku
 • odborná způsobilost k výkonu práce projektanta v rozsahu navrhování elektroinstalací
 • protokol měření izolačního odporu kabelů
 • protokol o testech podmínek pro samočinné vypnutí napájení
 • protokol z měření proudových chráničů

Certifikáty a návody využitých zařízení k výstavbě nabíjecích stanovišť

 • hygienický certifikát nouzových zařízení
 • návod k použití nouzových zařízení
 • bezpečnostní pokyny k použití akumulátorových vozíků
 • bezpečnostní pokyny při práci s kyselinami
 • technické údaje o systému detekce vodíku
 • technické údaje o protivýbušném ventilátoru

Rádi bychom Vás také informovali, že žádný z našich návrhů a řešení nabíjecích stanic nebyl připomínkován nebo zamítnut inspektory provádějícími komplexní kontrolu konstrukce, provozu a dokumentace. Zveme Vás k využití našich zkušeností...