AKUMULÁTOROVNY - projekty a realizace

Od r. 2007 se zabýváme výstavbou nových akumulátoroven na území skladů anebo produkčních hal a také modernizací stávajícího vybavení nabíjecích stanic do úrovně aktuálních požadavků. Naším cílem je eliminace nebezpečí výbuchu na stanicích pro nabíjení trakčních baterií a také zlepšení úrovně bezpečí a pracovní kultury s bateriemi.

Posouzení rizika výbuchu v nabíjecí stanici vzhledem ke složitosti problematiky vyžaduje zkušenosti a znalosti souvisejících norem a nařízení. Zejména těch týkajících se bezpečnostních aspektů spojených s instalací, provozem, kontrolou a ovládáním olověných a kyselinových akumulátorů. Nejdůležitějším faktorem umožňujícím snížení rizika výbuchu je správně navržený, napájený a ovládaný ventilační systém nabíjecí stanice.

Správně uspořádané nabíjecí stanice umožňují prodloužení doby životnosti baterií a omezují počet poruch, zkracují dobu výměny ve vysokozdvižných vozících a také výrazně zvyšují bezpečnost při práci s akumulátory. Podle platných zákonů se povinnost zřízení a provozu nabíjecích stanic trakčních baterií týká všech podniku, jež využívají elektrická vozidla napájeny bateriemi s vodním elektrolytem.

Spolehlivé ocelové nosné konstrukce baterií a usměrňovačů, servisní vozík, modulární nabíjecí stanoviště a další námi vyráběné vybavení akumulátoroven zajišťují požadovanou úroveň bezpečí pro operátory vozíků a usnadňují udržování čistoty na nabíjecích stanovištích.

V každém závodu fungují jiné soustavy vozíků, baterií, vybavení apod., samotné baterie bývají nabíjeny na vozících anebo měněny vrchem popř. bokem. Proto jsou naše stanice pro nabíjení akumulátorů prováděny "na míru" na základě informací získaných od investora s ohledem na postupné navyšování počtu baterií, usměrňovačů a vysokozdvižných vozíků v budoucnu.

Vyrobili jsme vybavení stanic pro nabíjení klasických akumulátorů pro mnoho společnosti. Zveme Vás k využití našich zkušeností...